Skip to content Skip to footer

Mare de Misericordia, et pregue la teua amorosa intercesió davant de Déu. Ajuda`m mareta meua, no em desampares Senyora de Torreciutat, Maredeueta bonica Verge dels Desemparats!!!!