Skip to content Skip to footer

La parroquia de la Puríssima Concepció de Barcelona al final de una jornada en el santuario.